LV RU EN

Utilizācijas akts

Saskaņā ar likumu katram uzņēmumam ir jānodrošina, lai vecā elektronika un elektrotehnika nokļūtu specializētajos pārstrādes punktos, kur tā tiek utilizēta.

“Elektro Punkts” jau vairākus gadus nodarbojas ar elektrotehnikas utilizēšanu un katram uzņēmumam nodrošina Utilizācijas Aktu, kas apstiprina to, ka nodotā elektronika tiks utilizēta pēc Latvijas likuma.

Kas ir Utilizācijas Akts?


Utilizācijas akts ir dokuments, kas apliecina to, ka nodotā elektronika (datori, printeri, klaviatūras, pelītes, austiņas u.c.) ir izgājusi cauri utilizācijas procesam, nenodarot kaitējumu apkārtējai videi.

Uzņēmumiem šis dokuments kalpo kā apliecinājums pārvaldošajām institūcijām, ka vide netika piesārņota un elektrotehnika tika nodota licencētam uzņēmumam utilizācijas procesa nodrošināšanai.

Saņemt utilizācijas aktu

Ko mēs nodrošinām?

  1. Sadarbojoties ar mums, mēs ar savu transportu atbrauksim pie Jums un savāksim visu veco elektroniku BEZ MAKSAS - savāksim no jebkuras vietas Latvijā.
  2. Sagatavosim visu nepieciešamo dokumentāciju, tai skaitā sastādīsim Utilizācijas Aktu. Visa dokumentācija tiek sastādīta pēc Latvijas likumdošanas prasībām.
  3. Esam vienīgie Latvijā, kas veic samaksu par nodotajām elektroprecēm.
 
Sazinies ar mums pa tālr. +371 27 25 5555 vai raksti uz [email protected]