LV RU EN

Datori, printeri, telefoni, televizori – tā ir tikai daļa no elektroniskajām iekārtām, ko nedrīkst izmest parastajās atkritumu tvertnēs, jo šīs iekārtas satur videi bīstamas vielas. Izmetot tehniku tam nepiemērotā vietā, bīstamās vielas nonāk augsnē, gruntsūdeņos un augos, un tālāk arī cilvēka organismā, nodarot kaitējumu veselībai.

crossedgarbage Ja uz elektroniskās iekārtas redzi šo zīmi, tad zini, ka šī ierīce nedrīkst nonākt vidē kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem!

Šobrīd katram Latvijas iedzīvotājam vidēji ir 7 kg elektropreču. Visā pasaulē gada laikā tiek izmests aptuveni 60 miljonu tonnu elektrisko ierīču, un šis skaits turpina pieaugt. Elektriskās iekārtas mūsdienu cilvēka dzīvē ir uz katra soļa, un to lietošanas termiņš arvien samazinās, tāpēc pamatoti rodas jautājums, ko darīt ar augošo lietotās tehnikas apjomu?

Pēc statistikas datiem, Latvija ir vienā no pēdējām vietām Eiropā pēc savākto un pārstrādāto elektronisko ierīču apjoma. Kamēr citās Eiropas valstīs ir vērojams pārstrādes pieaugums, pie mums šis skaits samazinās.

Uzņēmums “Elektro Punkts” nodarbojas ar elektronisko atkritumu šķirošanu un pārstrādi jau daudzus gadus. Mēs nodrošinām elektronisko atkritumu šķirošanu un nogādi specializētās pārstrādes vietās. Par nolietoto elektropreču nogādi utilizācijas punktos mūsu klienti saņem atlīdzību. Iepriekš vienojoties, piedāvājam arī bezmaksas iekārtu aizvešanu no Jūsu mājām vai biroja.

Ar savu motivējošo apmaksas sistēmu “Elektro Punkts” pievērš Latvijas iedzīvotājus videi draudzīgai domāšanai, lai rūpētos par dabu un dzīvotu tīrā un sakoptā vidē!

Licences un atļaujas

Valsts Vides dienesta izsniegta Atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. LI16IB0003

Valsts Vides dienesta izsniegta Melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai Latvijā licence Nr. 2007-02/160

 

Nolietotas elektronikas iekārtu pieņemšanas regulas

Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanas noteikumi
22.11.2011. MK noteikumi Nr. 897

Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus
19.04.2011. MK noteikumi Nr. 302

Noteikumi par elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijām un par prasībām elektrisko un elektronisko iekārtu marķēšanai un informācijas sniegšanai
08.11.2011. MK noteikumi Nr. 861

Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība
21.06.2011. MK noteikumi Nr. 485

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/96/EK
27.01.03. Par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem

Atkritumu apsaimniekošanas likums