LV RU EN
SIA “T-Metāls” mērķis ir Latvijas vides attīrīšana no bīstamajiem atkritumiem, saglabājot ekoloģisku dzīves telpu nākamajām paaudzēm, par primāro nosakot sabiedrības izglītošanu un iesaisti minētajā procesā, jau no mazotnes radot cilvēkā sapratni par savu atbildību tīras vides saglabāšanā.

SIA “T-Metāls” nodrošina elektronisko, datortehnikas un elektrisko atkritumu jeb bīstamo atkritumu bezmaksas savākšanu, pārvadāšanu, uzglabāšanu, šķirošanu, utilizāciju un daļēju pārstrādi, sniedzot pakalpojumus juridiskām un fiziskām personām visā Latvijas teritorijā, kā arī organizējot bezmaksas bīstamo atkritumu savākšanas akcijas sadarbībā ar pašvaldībām un namu apsaimniekotājiem.

Lai nepieļatu Latvijas vides degradāciju un sekmētu bīstamo atkritumu pareizu utilizāciju pilsētās un lauku teritorijās, SIA “T-Metāls” veic preventīvo darbu iedzīvotāju informēšanā, apmeklējot skolas un izglītojot jauno paaudzi*, piedaloties atbilstošas tematikas konferencēs, viesojoties uzņēmumos un izplatot informatīvus bukletus.


* Pieteikumus informatīvi izglītojošajiem semināriem skolās lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: [email protected]

Nolietotas elektronikas iekārtu pieņemšanas regulas

Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanas noteikumi
22.11.2011. MK noteikumi Nr. 897 

Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus
19.04.2011. MK noteikumi Nr. 302 

Noteikumi par elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijām un par prasībām elektrisko un elektronisko iekārtu marķēšanai un informācijas sniegšanai
08.11.2011. MK noteikumi Nr. 861 

Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība
21.06.2011. MK noteikumi Nr. 485 

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/19/EK
24.07.12. Par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem 

Atkritumu apsaimniekošanas likums

Licences un atļaujas

Valsts Vides dienesta izsniegta Atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. RI19IB0017

Valsts Vides dienesta izsniegta Melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai Latvijā licence Nr. LI14ME0003