Mēs strādājam, lai jūs dzīvotu tīrā un sakoptā vidē

Datori, printeri, telefoni, televizori – tā ir tikai daļa no elektroniskajām iekārtām, ko nedrīkst izmest parastajās atkritumu tvertnēs, jo šīs iekārtas satur videi bīstamas vielas. Izmetot tehniku tam nepiemērotā vietā, bīstamās vielas nonāk augsnē, gruntsūdeņos un augos, un tālāk arī cilvēka organismā, nodarot kaitējumu veselībai.

 

Ja uz elektroniskās iekārtas redzi šo zīmi,

tad zini, ka šī ierīce nedrīkst nonākt vidē

kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem!

 

Šobrīd katram Latvijas iedzīvotājam vidēji ir 7 kg elektropreču. Visā pasaulē gada laikā tiek izmests aptuveni 60 miljonu tonnu elektrisko ierīču, un šis skaits turpina pieaugt. Elektriskās iekārtas mūsdienu cilvēka dzīvē ir uz katra soļa, un to lietošanas termiņš arvien samazinās, tāpēc pamatoti rodas jautājums, ko darīt ar augošo lietotās tehnikas apjomu?

 

Pēc statistikas datiem, Latvija ir vienā no pēdējām vietām Eiropā pēc savākto un pārstrādāto elektronisko ierīču apjoma. Kamēr citās Eiropas valstīs ir vērojams pārstrādes pieaugums, pie mums šis skaits samazinās.

 

Uzņēmums “Elektro Punkts” nodarbojas ar elektronisko atkritumu šķirošanu un pārstrādi jau daudzus gadus. Mēs nodrošinām elektronisko atkritumu šķirošanu un nogādi specializētās pārstrādes vietās. Par nolietoto elektropreču nogādi utilizācijas punktos mūsu klienti saņem atlīdzību. Iepriekš vienojoties, piedāvājam arī bezmaksas iekārtu aizvešanu no Jūsu mājām vai biroja.

 

Ar savu motivējošo apmaksas sistēmu “Elektro Punkts” pievērš Latvijas iedzīvotājus videi draudzīgai domāšanai, lai rūpētos par dabu un dzīvotu tīrā un sakoptā vidē!

Licences un atļaujas

Nolietotas elektronikas iekārtu pieņemšanas regulas

Ilzenes iela 18, Rīga, LV-1005

Darba laiks: darba dienās 8:00 – 17:00

SIA "T-Metāls"